Service

Servicering af brandmateriel

For at opnå den optimale sikkerhed for, at Deres brandmateriel virker efter hensigten og er i funktionsdygtig stand den dag der måtte blive brug for det, skal alt materiel underkastes

regelmæssige eftersyn.

Der er lovkrav på området om, at materiel skal efterses min. en gang årligt.

Nuuk Viking Service ApS kan i den forbindelse tilbyde fagligt kvalificeret og løbende servicering ved indgåelse af en Eftersynsaftale.

En eftersynsaftale er opbygget så lovkravet – og dermed Deres sikkerhed – tilgodeses, og omfatter min. et årligt besøg i Deres virksomhed, på institutionen eller i det private hjem og indebærer,

  • Adskillelse og rensning mv
  • Kontrol af slukningsmiddel
  • Kontrol af drivladning
  • Kontrol af slanger, strålespidser og gydetragte
  • Udvendig kontrol af beholdere
  • Kontroletikette udfyldes og monteres
  • Plombering foretages
  • Lovpligtig skiltning efterses
  • Eftersynsrapport udfærdiges

Af Eftersynsrapporten vil fremgå, hvor den eftersete enhed er placeret i Deres bygning eller på Deres båd/skib, samt hvad der er foretaget ved eftersynet.

Rapporten anvendes af mange af vore kunder som dokumentation i.f.t. de offentlige myndigheder, arbejdstilsynet og brandmyndighederne. Rapporten finder endvidere hyppig anvendelse i

virksomhedens sikkerhedsorganisation ligesom den kan anvendes i forhold til Deres forsikringsselskab.

Opgaverne udføres af specialuddannede servicemontører.

Trykprøvning og genfyldning mv. foretages på vores DS autoriserede servicestation i Nuuk.

Nuuk Viking Service ApS tilbyder også eftersyn af brandmateriel i følgende byer: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik, hvor eftersynet vil blive udført med hjælp fra vores samarbejdspartner.

Bestil service af brandmateriel (Brandslukkere, røgdykkerudstyr etc.)

Scroll to Top